PRODUCT CATAGORIES


Web Links


Visit Times


  
Product SearchOnline support
Tư vấn viên
098 357 0253
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
0907 109 507
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
092 363 6123
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
097 2233 137
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
 
   Product:  BILL, TICKET
Vé Ca Nhạc
Vé Ca NhạcCode: Ve-1
Name: Vé Ca Nhạc


Vé Ca Nhạc
Vé Ca NhạcCode: Vé-2
Name: Vé Ca Nhạc


Vé Ca Nhạc
Vé Ca NhạcCode: Ve-3
Name: Vé Ca Nhạc


Biên lai đóng cuốn
Biên lai đóng cuốnCode: Bien lai dong cuon
Name: Biên lai đóng cuốn


Biên lai liên tục
Biên lai liên tụcCode: Bien lai lien tuc
Name: Biên lai liên tục
Ben Thanh General Cultural Joint Stock Company
Ben Thanh Print
Address: 212 Ly Thai To, District 3, HCMC, Viet Nam
Tel: (84)08 3938 1335        Fax: (84) 08 3938 1336